Hizmet Sözleşmesi - Betelgeuse Bilişim

Hizmet Sözleşmesi


Web hizmetlerinde adını çokça duyuran BETELGEUSE’a hoşgeldiniz! Bu sayfada sizlere web sitemizin hizmet şartlarını açıklamaktayız. Bu hizmet şartları, BETELGEUSE’un çalışma şeklini, şirketimizin tabi olduğu yasaları ve doğruluğuna her zaman inandığımız belirli hususları yansıtır. Sonuç olarak bu hizmet şartları, siz hizmetlerimizle etkileşimde bulunurken BETELGEUSE’un sizinle olan ilişkisinin tanımlanmasına yardımcı olur. Örneğin, bu şartlar aşağıdaki konu başlıklarını içerir:

· Hizmetlerimizi nasıl sunduğumuz ve geliştirdiğimiz

· Hizmetlerimizi kullanırken uymanız gereken belirli kurallar

· BETELGEUSE hizmetlerindeki içerikler (hizmetlerimizdeki içeriklerle ilgili fikri mülkiyet haklarını açıklar; içeriğin size, BETELGEUSE’a veya başkasına ait olması fark etmez)

· Sorun veya anlaşmazlık durumunda (sahip olduğunuz diğer yasal hakları ve bu şartların ihlal edilmesi halinde olacakları açıklar)

Bu şartları anlamanız önemlidir, çünkü hizmetlerimizi kullandığınızda bu şartları kabul etmiş olursunuz.

Bu şartların yanı sıra bir Gizlilik Politikası da yayınlamaktayız. Bu şartların bir parçası olmasa da bilgilerinizi nasıl güncelleyeceğinizi, yöneteceğinizi, dışa aktaracağınızı ve sileceğinizi daha iyi anlamak için Gizlilik Politikası'nı okumanızı öneririz.

 

1. HİZMETLERİMİZ

  Sizleri aramızda görmekten mutluluk duymaktayız. BETELGEUSE sizlere çok yönlü bir kullanım sunmayı amaçlarken şu hizmetleri sunmaktadır:

·  Logo tasarımı,

·  Web sitesi tasarımı,

·  SMS bilgilendirme hizmeti,

·  Grafik tasarımı,

·  Kurumsal mail hizmetleri,

·  Sosyal medya danışmanlığı,

·  Uygulama geliştirme ve tasarlama,

·  Özel yazılım uygulama hizmetleri,

            Hizmetlerimizi kullanımınızı olumsuz yönde etkileyen önemli değişiklikler yaparsak ya da bir hizmeti sunmayı durdurursak size makul bir süre öncesinden bildirimde bulunuruz.

Hizmetlerimizi kullanırken topladığımız tarafınıza ait kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimiz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ilgili metinlerimiz arasında yer almaktadır. Verilerinizi sizlere daha iyi hizmet sunmak amacıyla toplamaktayız.

2. TAAHHÜTLER VE SORUMLULUK

Hizmetlerimizle ilişkili tüm telif hakları, markalar, alan adları, logolar, ticari takdim şekilleri, ticari sırlar, patentler ve diğer fikri mülkiyet hakları BETELGEUSE’a aittir. Açık iznimizi almadıkça ve Fikrî Hak Kurallarımıza uygun olanlar haricinde telif haklarımızı, ticari markalarımızı (veya benzeri markalarımızı), domainlerimizi, logolarımızı, ticari takdim şekillerimizi, ticari sırlarımızı, patentlerimizi veya diğer fikri mülkiyet haklarımızı kullanamazsınız.

Sizler kullanacağınız hizmetin kapsamını belirler ve bundan sorumlu olursunuz. Verdiğimiz hizmet kapsamında mevcut mevzuata, uluslararası haklara uygun bir şekilde sorumlu olduğunuzu, tasarımınızla üçüncü şahısların haklarını ihlal ederseniz bu üçüncü şahıslar için de sorumluluğunuzun doğacağını kabul etmektesinizdir. Sizler hizmetlerimizden yararlanmakla birlikte üçüncü şahısların haklarını ve meşru menfaatlerini ihlal etmeyi amaçlayan veya bunlarla ilgili eylemler gibi kötü niyetlerde bulunulmasının yasak olduğunu kabul etmektesinizdir.

BETELGEUSE hizmetini, hizmetle ilişkili tüm özellikler ve işlevselliklerle birlikte, geçerli tüm yasa, kural ve yönetmeliklere ya da ilgili hizmet veya içeriğin kullanımına dair diğer kısıtlamalara uygun şekilde kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

3. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

BETELGEUSE’un sizlere sunmuş olduğu tasarım fikirlerine ve şablonlarına ilişkin tüm fikri hakların BETELGEUSE’a ait olduğunu bildiririz. Bu tasarım fikirlerini şablonlarını doğrudan kullanmanız BETELGEUSE’un fikri haklarına zarar verecektir. Taraflar arasında yapılan sözleşmedeki edimlerin karşılık bulması durumunda tasarımların fikri mülkiyet hakları size ait olacaktır.

BETELGEUSE’un sunduğu tasarım fikir ve şablonları üzerinde özgün değişiklikler yapmanız halinde ortaya çıkacak tasarımlar BETELGEUSE fikri hak iddiasından bulunmaz. Fakat bu durumlarda ortaya çıkan tasarımın fikri hakkının size ait olup olmaması, bu hakkın korunması gibi durumlarda BETELGEUSE’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Size herhangi bir fikri hakkınızı koruyacağını veya savunacağını taahhüt etmez.

BETELGEUSE’un sunmuş olduğu tasarım fikir ve şablonları üzerinde özgün değişikliklerinizle meydana gelen tasarımların BETELGEUSE’un veya üçüncü kişilerin fikri haklarına zarar vermemesine özen göstermeniz gerekmektedir. Bu durumda sorumluluğun tamamen size ait olduğunu unutmayınız. Örneğin BETELGEUSE’un ücretli olarak sunduğu bir tasarım fikrini, ücretsiz şablonları kullanarak taklit etmeniz durumunda BETELGEUSE’un fikri haklarına tecavüz etmiş olursunuz. Bunun gibi üçüncü kişilerin fikri haklarını ihlal etmeniz durumunda BETELGEUSE’un hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

Kullanıcı/Kullanıcılar, web sitesi üzerinde bir başka web sitesine veya içeriğe erişim imkanı tanıyan link'ler bulunabileceğini, bunların kontrolünün veya doğruluğunun veya yeterliliğinin şirketimiz ile ilgisi olmadığını ve şirketimizin bu siteleri herhangi bir şekilde desteklemediğini veya içerdiği bilgilerin doğruluğunu garanti etmediğini ve bu sitelerde yer alan içeriklerden dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, bu sitelerin ve/veya içeriklerin kullanımından veya bu içeriklere dayalı olarak almış oldukları kararların sonuçlarından, sitenin kullanım şartlarını okumamış veya okumuş ancak bunlara uygun davranmamış olmaları sebebiyle uğramış olduğu maddi veya manevi, müspet veya menfi ve olası herhangi bir zarardan veya masraftan şirketimiz veya ilgili herhangi bir grup şirketinin veya çalışanlarının, yöneticilerinin, yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşlarının, hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını, sitede yer alan bilgilerin doğruluğu ve/veya yeterliliğinin şirketimiz tarafından garanti edilmediğini kabul ve beyan etmişlerdir.

Kullanıcı/Kullanıcılar, web sitesi üzerinde şirketimize veya üçüncü bir kişi veya kuruluşa ait herhangi bir yazı, bilgi, yorum, görüş, haber, görüntü, resim, şekil, grafik ve sair bir materyal bulunabileceğini, şirketimizin bu materyallerle ilgili olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun düzenlediği yasal haklara sahip olduğunu, bunların şirketimizin izni olmadan kopyalanamayacağını, değiştirilemeyeceğini, çoğaltılamayacağını, yayınlanamayacağını, satılamayacağını, kullandırılamayacağını veya bunlara müdahale edilemeyeceğini kabul ve beyan etmişlerdir.

Bu sitede yayınlanan tüm logolar, marka ve kurumsal amblemler ve model yazıları, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ile korunmaktadırlar. Logolar hiçbir şekilde kopyalanamaz ve kullanılamazlar. Kullanıcı/Kullanıcılar, şirketimiz logosunun veya web sitesine ait sayfaların bir başka web sitesinde herhangi bir şekilde yer almasından, web sitesine üçüncü kişiler veya ziyaretçiler tarafından yapılabilecek herhangi bir içerik yüklemesinden dolayı elde edilecek bilgilerin kullanımından veya internetin genel uygulamalar çerçevesinde kullanımı dolayısıyla sorumluluk doğurmayan herhangi bir içerikten şirketimizin, ilgili veya onun bağlı olduğu herhangi bir grup şirketinin veya çalışanlarının, yöneticilerinin, yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşlarının, hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan etmişlerdir.

4. GEÇERLİ HUKUK VE YETKİLİ YARGI MERCİİ

Bu Şartlar ve şartlardan doğan tüm ihtilaflar, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir.

5. GENEL ŞARTLAR

Size sağlayacağımız bildirimlerin biçimini ve aracını belirleme hakkını saklı tutarız ve tercih etmemiz halinde yasal bildirimleri elektronik formatta yapabileceğimizi kabul edersiniz. Bu şartları zaman zaman gözden geçirebiliriz ve bu şartların en güncel sürümü web sitemizde daima yayınlanacaktır. Bizim takdirimize göre esasa ilişkin bir değişiklik yapmamız halinde size bildirimde bulunacağız. Değişiklikler yürürlüğe girdikten sonra BETELGEUSE’a erişmeye veya BETELGEUSE’i kullanmaya devam ederseniz, yeni şartların sizin için bağlayıcı olacağını kabul etmiş olursunuz. Yeni şartları kabul etmezseniz lütfen BETELGEUSE’a erişmeyi bırakın.

Bu şartlar ve bu şartlar kapsamında verilen lisanslar sizin tarafınızdan devir veya temlik edilemez, ancak BETELGEUSE tarafından herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın devredilebilir. Bu Şartları ihlal edecek şekilde yapılan devir veya temlik girişimleri hükümsüzdür.

Bu şartlar, Gizlilik Politikasıyla ve BETELGEUSE ile üzerinde anlaşabileceğiniz olası ek değişikliklerle ve ek anlaşmalarla birlikte, sizinle BETELGEUSE arasında imzalanan sözleşmenin bütününü oluşturur ve BETELGEUSE ile ilgili olarak BETELGEUSE’le daha önceden üzerinde anlaşmış olabileceğiniz şartların yerine geçer. Bu şartların hükümlerinden herhangi biri geçerliliğini yitirirse, söz konusu hüküm asgari olarak gerektiği kadarıyla sınırlandırılır veya kaldırılır ve bu şartların diğer hükümleri tam olarak yürürlükte kalır.

Bu şartların herhangi bir maddesinin uygulanmaması, söz konusu maddeden veya diğer maddelerden feragat edildiği veya ileride de uygulanmamaya devam edileceği anlamına gelmez ve BETELGEUSE’un bu şartlar kapsamındaki herhangi bir hakkını veya hükmü işletmemesi bu hak veya hükümden feragat ettiği anlamına gelmez.