Veri Güvenliği Nedir ? - Betelgeuse Bilişim

Veri Güvenliği Nedir ? İşletmeler Nasıl Önlem Alabilir ?

Günümüz dünyasında siber saldırganlar küçük ya da büyük hedef gözetmeksizin birçok kuruma veya şirkete saniyeler içerisinde saldırı yapabiliyorlar. Siber saldırganların hedef gözetmeksizin artan saldırıları ile küçük şirketler için de büyük maddi sorunlar ortaya çıkarabiliyor. Beraberinde ise maalesef ki iş gücü kaybı, iş süreçlerinde aksama gibi şirketleri olumsuz etkileyecek sonuçları da görebiliyoruz. Küçük işletmeler için müşteri bilgilerini muhafaza etmek ve yönetmek en önemli unsurlardan biridir. Mevcut kanunlara uyum, kurum ağının verimli kullanımı, iş sürekliliğinin aksamaması ve kurum ağının siber saldırılara karşı korunması zorlu bir süreçtir. Bu noktada veri güvenliği ön plana çıkmaktadır. Yapılan siber saldırılar analiz edildiğinde siber saldırganların küçük işletmelere düzenlemiş olduğu saldırıları artırdıklarını ve sonuçları açısından büyük maddi külfetlere mal olduğunu göstermektedir. Veri sayısallaşıp dijital dünyada depolanmaya ve dijital dünyada işlenmeye başladıkça şirketler de bu dijital süreci en etkin şekilde kullanmak durumundalar. Düne kadar binlerce sayfa kağıt ve kalem kullanılırken verinin güvenliğinden pek de söz edilmezdi. Ancak bu verilerin dijitalleşmesi ile birlikte veri güvenliği ön plana çıkarak siber saldırganların iştahlarının kabarmasına sebep oluyor.

Veri Güvenliği Nedir ?

Basit anlamda veri güvenliği, verilerin yetkisiz erişime karşı korunması olarak tanımlanır. Veri güvenliğinde en önemli odak noktası kişisel veya kurumsal verileri korurken gizliliğini sağlamak ve bütünlüğünü doğrulamaktır. Verilerimiz sunucularda, veri tabanlarında, ağınızda, kişisel bilgisayarlarda ve en önemlisi kurum çalışanlarının aklında bulunur. Veri nerede olursa olsun verinin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini korumak zorundayız. Verilerimiz yazılı, sesli, görüntülü veya çizim gibi herhangi bir formatta saklanabilir ve yetkili kişiler bu verileri talep ettiklerinde kullanılabilir durumda olmalıdır. Aksi halde veri güvenliğinden bahsedilemez. Veri sayısallaştıkça siber saldırganların da ilgi odağı olmaya başlamıştır. Aslında bu ilgi odağı durumun en temel noktası verinin artık bir değer ifade etmesi ve karşılığında kazanç elde edilebilir hale gelmesidir. Kurumların sahip olduğu varlıkların en başında veri gelir. Kurumlar sahip oldukları veriyi derler, değiştirir, değer elde eder, satar, bir ürün/hizmet haline getireblir, veya paylaşabilir. Bu sayede gelir elde ederler. Siber saldırganlar da her zaman olduğu gibi bu verilere erişmek ve bu veriler üzerinden illegal olarak gelir elde etmeye çalışırlar. Bu noktada gelişmiş koruma ürünlerine ve büyük ekiplere sahip olan kurumları tercih etmek yerine, daha kolay bir av olarak gördükleri ve herhangi bir firewall (güvenlik duvarı) ürünü dahi olmayan küçük işletmelere saldırarak çaba sarf etmeden kolaylıkla gelir elde etmeye odaklanırlar. Bu verilere izinsiz olarak erişilmesi büyük şirket, KOBİ (Küçük ve Orta Boyutlu İşletme) veya bireysel ev kullanıcısı için çok sayıda soruna yol açmaktadır. Banka hesap bilgilerinizin çalınması, veri tabanındaki müşteri bilgilerinin çalınması, verilerin kriptolanarak fidye talep edilmei en sık görülen siber saldırılardır.